İnsan Kaynakları

İstanbul Yapı İskele olarak insan kaynakları ilkelerimiz,
-Personelin kurum içinde sürekli gelişmesini sağlamak
-Personelin iş güvenliği konusunda eğitimi ve uygulanması
-Değişen koşullara göre iş tanımları hazırlamak
-Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak olan uygulamalara yön vermek
-Doğal çevrimizi koruyarak insan sağlığına önem vermek
-İş kazalarını önlemek için yöntemler geliştirmek
-Projelerimiz iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön plana almak.
-Önce güvenlik sonra iş prensibini bensimek
-Acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde yapılanmak
-İnsan haklarını korumak ilkelerini 20 yıldır benimseyerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.