Proje Müşavirlik Çözümleri

Avm İnşaatı Projesi
İstanbul Yapı, AVM İnşaatı yapılacak alanın / arazının seçiminden sonra, projenin tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar tüm mimarı ve mühendislik hizmetlerini sunabilmektedir.
İstanbul Yapı, "Avm İnşaatı Projeleri"ndeki doğal denge, insan, alanın doğru kullanımı gibi çok değişkenli sorunların üstesinden multi-disipliner bir yaklaşımla çözümleyebilmektedir.

Fabrika İnşaatı Projesi
İstanbul Yapı, endüstri ve üretim amaçlı oluşturulan "Fabrika İnşaatı Projeleri"nde A'dan Z'ye mimari ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Bunu yaparken çevre bileşeni ile üretim ihtiyacını kendi içinde dengeli bir şekilde kurgulayabilmekte ve müşterilerine tatmin edici sonuçlar çıkarmaktadır.

Hastane İnşaatı Projesi
İstanbul Yapı, sağlık sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü evsafta "Hastane İnşaatı Projeleri" yapmaktadır. İstanbul Yapı, 16 yıldır inşaat sektöründe verdiği hizmetle kazandığı bilgi birikimini "Hastane İnşaatı Projeleri"nde kullanarak hasta hayatına uygun, tıbbi hizmetlerin de en kaliteli ve konforlu bir şekilde verilebileceği sağlık kompleksleri tasarlayıp hayata geçirebilmektedir.

Konut İnşaatı Projesi
İstanbul Yapı, evle içinde yaşayanlar arasında duygusal bir ilişkinin varlığına inanarak proje geliştirir. Geliştirdiği "Konut İnşaatı Projeleri"nde doğal dengeye dikkat ederken hem arazının verimli kullanımına hem de içinde yaşayan insanların toplumsal ihtiyaçlarına, cevap verecek sosyal alanların geliştirilmesi önemser. Bu bağlamda verdiği mimari ve mühendislik hizmetlerini bir bütün olarak projeye odaklar. Bunun sonucunda esnek ve sade mimari çözümlemeler ortaya çıkarır.